Roland Praktika PR00

Roland Praktika PR00

Year: 1987

Size: 36X52

Single colour